Albertina en Theo 50 jaar gehuwd

Cum Decore met Theo en Albertina Marina in een lyrische ontboezeming